+ (82) 1577-0536
edu36@syenglish.co.kr

Mon - Fri 09.00~18.00
Saterday,Sunday Closed

공지사항

제목 * 8월 28(월요일) 휴강안내_National Heroes Day / 교육센터 현지 공휴일 *
작성자 관리자 작성일 2023-08-21

* 휴 강 안 내*


08월
 28(월요일) 교육센터 현지공휴일_National Heroes Day기간으로 수업이 전체휴강 됨을 알려드립니다.

해당일 수업 종료일이 연장되는 보강 처리되며,

상담센터도 휴무 이오니

요청사항이 있으시면 금요일(08월25일) 09:00~18:00분까지 전화나 회원요청사항으로 문의 부탁드립니다.


행복한 하루 되세요^^

                                                                                -전화,화상영어 관리자-

목록보기